Connect with us

Cobu Boys

Kom naar de ledenvergadering van 3 december

kom-naar-de-ledenvergadering-van-3-december

TeamindelingenJeffrey van Kessel heeft zich kandidaat gesteld voor de functie van bestuurslid technische zaken bij Cobu Boys. Zijn benoeming (en die van mogelijke andere bestuursleden) is één van de agendapunten die op maandag 3 december aan de orde komen tijdens onze algemene ledenvergadering. We beginnen om 20.00 uur in de kantine.

De agenda voor de Algemene Ledenvergadering ziet er als volgt uit:                  

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken
 3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van  14 mei 2018 en 17 september 2018
 4. Jaarverslag  secretaris seizoen 2017-2018
 5. Jaarverslag penningmeester seizoen 2017-2018
 6. Verslag van de kascommissie
 7. Verkiezing leden van de kascommissie
 8. Update door Beleidsadviescommissie door Dhr. Hien The
 9. Sportpark Zielhorst ontwikkelingen.
 10. Verkiezing bestuursleden.
 11. Bestuur mededelingen
 12. Rondvraag
 13. Sluiting

Toelichting bij punt 5:

Het financiële jaarverslag seizoen 2017-2018  ligt vanaf 19.00 ter inzage in de bestuurskamer.

De penningmeester is daarbij aanwezig om eventuele vragen te beantwoorden.

Toelichting bij punt 10:

 • Dhr. Jeffrey van Kessel heeft zich kandidaat gesteld als bestuurslid Technische Zaken. Deze voordracht wordt van harte ondersteund door de beleidsadviescommissie Cobu Boys.
 • Dhr. Arie van Bemmel is, zoals eerder gecommuniceerd, aftredend als voorzitter.
 • Met andere kandidaat-bestuursleden zijn gesprekken gaande. Uiterlijk vrijdag 1 december 2018 worden eventueel de namen gepubliceerd van andere te benoemen bestuursleden.
 • Leden kunnen eveneens kandidaten voor het bestuur indienen. Zij moeten daarvoor per kandidaat de naam van de kandidaat, met bereidverklaring van de beoogde kandidaat, uiterlijk op vrijdag 1 december 2018 indienen bij de secretaris. De kandidaatstelling moet door minstens drie handtekeningen van stemgerechtigde leden zijn bekrachtigd.

Agenda, notulen en jaarverslag secretaris worden digitaal toegezonden.

Voor de vergadering ligt in de kantine een papieren versie van notulen en jaarverslag secretaris ter inzage.

Het bericht Kom naar de ledenvergadering van 3 december verscheen eerst op v.v. Cobu Boys Amersfoort.

Meer van Cobu Boys