Wedstrijden die vanaf het weekend 31 maart en 1 april in het weekeinde worden afgelast, worden door de KNVB automatisch doorgeschoven naar de daaropvolgende dinsdag- of donderdagavond.

Omdat de inhaaldata voor een aantal clubs al vol zitten, wordt de zogeheten doorschuifregeling van kracht. Dat betekent dat losse wedstrijden in de week direct na de afgelasting worden ingehaald op dinsdagavond (zaterdagvoetbal) of donderdagavond (zondagvoetbal). Dit geldt voor de eerste tot en met vijfde klasse. In onderling overleg kan van speelavond en aanvangstijdstip worden veranderd.