Het bestuur van K.V.V.A. zoekt een nieuwe voorzitter.

Profielschets:

A. Compassie met de sportwereld met voorrang voor de voetbalwereld.

B. Verbindend zijn tussen de leden, bestuur en commissies.

C. Verbindend zijn tussen de gemeente en K.V.V.A.

D. Goede communicatieve eigenschappen.

E. Voorzitten van de bestuursvergaderingen.

F. Het bijwonen van het voorzittersoverleg van de Amersfoortse voetbalclubs.

G. Bereid zijn gemiddeld 3 uur per week hiervoor beschikbaar te zijn.

Gedurende de tweede helft van het seizoen 2017-2018 kan men worden ingewerkt door de huidige voorzitter. Waarna in het begin van het seizoen 2018 / 2019 de werkzaamheden kunnen worden gestart.
Nadere inlichtingen kunnen worden gevraagd aan de secretaris via de telefoon: 06 – 305 65 759 en/of email: m.beauveser@casema.nl )

Het bestuur van K.V.V.A.