Onlangs is tijdens het AVK “Het Amersfoorts Convenant 2.0 Samen voetballen in Amersfoort” ondertekend door alle 13 voorzitters van de Amersfoortse voetbalclubs en de voorzitters van S.O.Soest en Roda 46.

In dit Convenant staan de spelregels vermeld, hoe we met elkaar om willen gaan als clubs; als leiders, trainers, spelers en ouders.
Vele van de hierin genoemde regels staan overigens ook vermeld in ons Huishoudelijk Reglement.

Huishoudelijk reglement

Als er zich tijdens of rond een wedstrijd problemen hebben voorgedaan, waarbij bemiddeling van de leiders/trainers of scheidsrechter geen resultaat heeft gehad en deze problemen dusdanig ernstig van aard zijn, dan kan een beroep gedaan worden op de contactpersonen van het Convenant van Cobu Boys: Hans Wijkhuizen of Henk van de Kamp. Zij nemen dan contact op met de vereniging waarmee de problemen zijn ontstaan en proberen te bemiddelen.