Het bestuur van SV Achterveld nodigt alle leden en betrokkenen van onze vereniging uit voor een Buitengewone Ledenvergadering op maandag 7 mei om 20 uur in de kantine van Kerstens Sportpark.
Het bestuur wil tijdens deze ledenvergadering het volgende punt in stemming brengen:
De mannenselectie gaat vanaf komend seizoen op zaterdag spelen, de overige seniorenteams hebben zelf de keuze om op zaterdag of zondag te gaan spelen.
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 23 oktober 2017 is vanuit de leden het verzoek gekomen of het een optie is om seniorenteams op zaterdag te laten spelen. In de ledenvergadering is toen besloten om een commissie op te richten die dit vraagstuk nader zou gaan onderzoeken en een advies zou uitbrengen aan het bestuur.
Het bestuur heeft De Commissie Speeldag de opdracht gegeven om te onderzoeken wat de juiste speeldag is voor de seniorenteams van SV Achterveld van het seizoen 2019-2020. De commissie heeft een uitgebreid onderzoek gedaan, waarbij zij onder andere gepeild heeft hoe de spelende seniorenleden en de spelers van de JO19 hierin staan. Ook is een enquête gehouden onder al onze vrijwilligers en is er gesproken met meerdere verenigingen die in de afgelopen jaren zijn geswitched van speeldag, waarbij er navraag is gedaan naar de voor- en nadelen en problemen waar deze verenigingen tegenaan gelopen zijn.
De discussie over het zaterdag-/zondagvoetbal is de afgelopen tijd in een stroomversnelling geraakt, hetgeen ons als bestuur heeft verrast. De Commissie Speeldag heeft het bestuur daarom op basis van een zeer gedegen uitgevoerd onderzoek geadviseerd om het proces te versnellen en al komend seizoen (2018-2019) in ieder geval de mannenselectie op zaterdag te laten spelen en de overige seniorenteams de mogelijkheid te geven om op zaterdag of zondag te gaan spelen. Uiterlijk 1 juni willen wij als vereniging aan de KNVB doorgeven op welke dag onze senioren elftallen uitkomen.
Het bestuur neemt het advies van de commissie over, maar wil een dergelijk besluit niet nemen zonder de leden te raadplegen. Tijdens de ledenvergadering zal de Commissie Speeldag een presentatie geven van de onderzoeksresultaten en onderbouwing van hun advies. Iedereen die zich betrokken voelt bij SV Achterveld is welkom, aangezien dit onderwerp voor de hele vereniging van belang kan zijn.
De Commissie Speeldag zal haar bevindingen in een rapport vastleggen, welke op de ledenvergadering ter beschikking wordt gesteld. Wilt u dit rapport eerder inzien, stuur dan even een mail naar info@svachterveld.nl en we sturen u het rapport toe wanneer dit beschikbaar is (in de loop van volgende week).
We hopen op uw komst op maandag 7 mei om 20 uur in de kantine.
Met sportieve groet,
Het bestuur van SV Achterveld